Contributie

De contributie bestaat uit twee delen: de lidmaatschapskosten van de club en de verplichte licentiekosten van de bond.

Clublid (C licentie):  € 108,75 per jaar

(€ 96,- clubkosten + €12,75 bondskosten C licentie)

 

C licentie (Clublicentie) Deze licentie is bedoeld voor clubleden die niet deelnemen aan de competities en of kampioenschappen welke georganiseerd worden door de NJBB en/of Afdelingen (Cat 1 en/of 2). Ook het deelnemen aan toernooien bij andere verenigingen in Nederland is niet toegestaan.
Wel toegestaan is het deelnemen aan toernooien welke door de eigen vereniging zijn/worden georganiseerd.
In het buitenland kan/mag u wel aan toernooien deelnemen met deze licentie.

 

Clublid (W licentie) € 129,00 per jaar

(€ 96,- clubkosten + € 33,00 bondskosten W licentie)

 

W licentie (Wedstrijdlicentie) Met deze licentie mag/kan aan alle binnen-/buitenlandse toernooien deelgenomen worden.

Nieuwe leden

Voor nieuwe leden zijn er inschrijfkosten, deze bedragen € 7,50

Nieuwe leden betalen vanaf de aanvang van het lidmaatschap tot 31 december van dat jaar evenredig de contributie + de inschrijfkosten + 100% licentie.

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Het lidmaatschap en NJBB/licentie worden effectief zodra het inschrijfgeld en de eerste contributie zijn ontvangen.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggingen van het lidmaatschap moeten schriftelijk voor 1 november bij het bestuur worden ingediend.

contributie